ขั้นตอนการผลิต

วิธีการผลิตจะแตกต่างกันไปตามเม็ดหิน ชนิดกาว ซึ่งในแต่งละขั้นตอนการผลิตเป็นขั้นตอนการผลิตที่เป็นแบบคุเระไกรน์ดิ้งวีล

หิน Vitrified

 • เม็ดหิน
  • ผสม
   • ขึ้นรูป
    • เป่าแห้ง
     • แต่งทรงก่อนอบ
      • เข้าเตา
       • แต่งทรง
 • กาว
 • ตรวจเช็คคุณภาพ
  • ติดแท็ก แพคกิ้ง

หิน Resinoid

 • เม็ดหิน
  • ผสม
   • ขึ้นรูป
    • ทำให้แข็ง
     • แต่งทรง
      • ตรวจเช็คคุณภาพ
       • ติดแท็ก แพคกิ้ง
 • กาว

Vitrified Diamond / CBN wheel

 • เม็ดหิน
  • ผสม
   • ขึ้นรูป
    • เป่าแห้ง
     • เข้าเตา
      • แต่งทรง
       • ปาดหน้าหิน(Dressing)
 • กาว
 • ตรวจเช็คคุณภาพ
  • ติดแท็ก แพคกิ้ง

Resinoid Diamond / CBN wheel

 • เม็ดหิน
  • ผสม
   • ขึ้นรูป
    • ทำให้แข็ง
     • แต่งทรง
      • ปาดหน้าหิน(Dressing)
 • กาว
 • ตรวจเช็คคุณภาพ
  • ติดแท็ก แพคกิ้ง

Metal Diamond / CBN wheel

 • เม็ดหิน
  • ผสม
   • ขึ้นรูป
    • เข้าเตา
     • แต่งทรง
      • ปาดหน้าหิน(Dressing)
 • กาว
 • ตรวจเช็คคุณภาพ
  • ติดแท็ก แพคกิ้ง