ใบรับรองการไม่ใช้สารต้องห้าม

ทางบริษัทมีบริการออกใบรับรองการไม่ใช้สารต้องห้ามให้สำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุเระ โทอิชิ

สำหรับการร้องขอออกใบรับรองการไม่ใช้สารต้องห้ามดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสอบถามจากสำนักงานขายสาขาใกล้เคียง

  • REACH
  • RoHS
  • SOC4
  • SOC6
  • ใบรับรองการไม่ใช้สารเคมีกลุ่มฮาโลเจน
  • ใบรับรองการไม่ใช้สารอันตราย(PFOS、PFOA)
  • สารเคมีที่ระบุโดยลูกค้า