クレトイシ
ประวัติคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล


ใช้

・การเจียรวัสดุคาร์ไบด์กับเหล็กกล้าพร้อมกัน
・การเจียรเซรามิคกับเหล็กกล้าพร้อมกัน
    การเจียรมีความละเอียดสูง (ป้องกันปัญหาระดับไม่เท่ากัน), เพิ่มอัตราความสามารถในการผลิต,
  เพิ่มระยะแต่งหินได้

複合材料研削用ホイール

คุณสมบัติ

■การยกระดับความสามารถในการผลิต
  เนื่องจากแรงต้านทานการเจียรต่ำและเสถียร ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มระยะตกแต่งหน้าหินได้ด้วย

■ยกระดับคุณภาพผิวหน้าการเจียรให้สูงขึ้น
  ความคมในการตัดที่ต่อเนื่อง ทำให้มีความละเอียดในการเจียรที่ดี
  นอกจากนี้ แม้จะใช้กับวัสดุเชิงผสมก็สามารถป้องกันปัญหาระดับไม่เท่ากันที่รอยต่อได้

■เพิ่มความทนทาน
  สามารถเพิ่มความทนทานจากผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมได้มากขึ้น ด้วยการเลือกระดับการผสมและระดับการผสานที่เหมาะสม


ใช้

・ การเจียรเครื่องมือที่เผาผนึกCBN, ตัวเผาผนึกเพชร

PCD/PCBN 研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ ลดเศษของเครื่องมือเจียรให้เหลือน้อยที่สุด
■ เหมาะสำหรับการเจียรซ้ำพร้อมกับแต่งผิวอย่างต่อเนื่อง


ใช้

・ไฟน์เซรามิค
・ซิลิกอน
・CFRP
・วัสดุผสม (เซรามิค&เหล็กกล้า)
・กระจกซิลิกา
 

ファインセラミックス/ガラス研削用ホイール

คุณสมบัติ

ให้ความละเอียดสูง, เพิ่มความสามารถในการผลิต, เพิ่มระยะแต่งหินได้


ใช้

・การทำแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ให้แบนราบ
・การขัดเพื่อลดความหนาของเวเฟอร์ลง
・แผ่นเวเฟอร์แซฟไฟร์
 

半導体基板材料用平面研削ホイール

คุณสมบัติ

BH7
ด้วยคุณสมบัติในการลับคมตนเองที่ดีเยี่ยม จึงทำให้สามารถเจียรแบบไร้ตัวแต่งต่อเนื่องได้แม้จะเป็นการเจียรผิวงานกัดกรดที่ยากต่อการเจียรต่อเนื่องแบบไร้ตัวแต่งก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการลับคมตนเองได้ จึงทำให้ได้อัตราการเจียรที่สูงจากความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความทนทานกับแรงต้านทานการเจียร

 

คุณสมบัติ

BH14
เป็นกาวที่สามารถเจียรด้วยแรงที่ต่ำมากได้ เนื่องจากใช้สารเติมเต็มที่ช่วยลดแรงต้านทานการเจียรและมีโครงสร้างที่มีรูพรุนมาก
เลือกBH14เมื่อต้องการงานเจียรที่ทำให้เกิดความเสียหายน้อยและมีคุณภาพผิวงานที่ดี

 

คุณสมบัติ

VDW
ได้มีการแก้ปัญหารอยขีดข่วนที่เป็นจุดอ่อนของล้อหินเจียรละเอียดของVitrified Bond จากการทำให้เพชรที่มีขนาดเล็กมากมีการกระจายให้เท่ากัน และใช้เม็ดเพชรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่เล็กกว่า1 μ m ที่จำกัดใช้เฉพาะกับกาวบอนดิ้งเรซิน ร่วมกับการใช้แรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินที่แข็งแรงของ Vitrified Bond จึงทำให้ได้ความเรียบของผิวที่ใกล้เคียงกับผิวกระจก
นอกจากนี้ยังเป็นล้อหินเจียรที่มีรูพรุนมาก จึงทำให้สามารถควบคุมแรงต้านทานการเจียรที่เพิ่มขึ้นได้


ใช้

・การเจียรฟอร์ม เช่น คาร์ไบด์, เซรามิค

総形研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ สามารถขึ้นรูปได้ด้วยเครื่องบดแบบลูกกลิ้ง
■ คมตัดดี
■ อายุการใช้งานยาวนานขึ้นกว่ารุ่นเดิม


ใช้

・ชิ้นส่วนเครื่องจักร (เช่น สลัก)
・ตลับลูกปืน (โรลเลอร์, นีดเดิ้ล)
・เครื่องมือการตัด (เช่น สว่าน)
・ชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ
・คาร์ไบด์, เซรามิค, วัสดุคุณสมบัติแม่เหล็ก เป็นต้น

センタレス研削用ホイール

คุณสมบัติ

ล้อเจียรเพชรแบบVitrified Bond
■ แรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินสูง คมการตัดคงที่สม่ำเสมอ ระยะการขัดแต่งยาว ช่วยลดต้นทุนได้
■ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหนึ่งเดียวและผลิตภัณฑ์เซกเมนต์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีการผลิตหินเจียรที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
■ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับการเจียรไร้ศูนย์ที่เน้นการเจียรที่มีความเที่ยงตรงสูง
 
ล้อเจียรเพชรเรซินอยด์
■ ลับคมด้วยตนเองได้ เจียรได้สม่ำเสมอและใช้งานง่าย
■ ความแข็งแรงของกาวเรซินดีกว่ารุ่นปัจจุบัน อายุการใช้งานยาวนาน


ใช้

・ชิ้นส่วนเครื่องจักร, แม่พิมพ์, JIG อุปกรณ์ เป็นต้น
・แข็งพิเศษ, เซรามิค, วัสดุคุณสมบัติแม่เหล็ก, คาร์ไบด์และการเจียรพร้อมของโลหะ

平面研削用ホイール

คุณสมบัติ

ล้อเจียรเพชรแบบ Vitrified Bond
■ แรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินแข็งแรง มีอายุใช้งานยาวนาน
■ ความแข็งสูง มีความแม่นยำดี
 
ล้อเจียรเพชรแบบกาวเรซิน
■ ลับคมด้วยตนเองได้ ใช้งานง่าย
■ กาวเรซินมีทั้งแรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินและคุณสมบัติทนการสึกกร่อนที่เหมาะสมจึงคมสามารถตัดได้ดี เหมาะกับงานขัดหยาบ
■ มีความยืดหยุ่นจึงเหมาะกับงานขัดแต่งขั้นสุดท้าย


ใช้

・คาร์ไบด์, เซรามิค, วัสดุคุณสมบัติแม่เหล็ก, แก้ว, หิน เป็นต้น

円筒研削用ホイール

คุณสมบัติ

ล้อเจียรเพชรแบบVitrified Bond
■ แรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินแข็งแรง มีอายุใช้งานยาวนาน
■ ความแข็งสูง มีความแม่นยำดี
 
ล้อเจียรเพชรแบบกาวเรซิน
■ ลับคมด้วยตนเองได้ ใช้งานง่าย
■ กาวเรซินมีทั้งแรงยึดเหนี่ยวเม็ดหินและคุณสมบัติทนการสึกกร่อนที่เหมาะสมจึงคมสามารถตัดได้ดี เหมาะกับงานขัดหยาบ
■ มีความยืดหยุ่นจึงเหมาะกับงานขัดแต่งขั้นสุดท้าย


ใช้

・เจียรมุม
・เจียร์ฟอร์ม

総形研削用ホイール

คุณสมบัติ

■ เม็ดหินมีแรงยึดเกาะที่สูงและความคมมีความเสถียรแม้ใช่ต่อเนื่อง Dressing Intervalได้ยาวขึ้นซึ่งสามารถลดต้นทุนได้
■ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์segmentและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหลักผลิตจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ผลิตล้อหินเจียรที่ยาวนาน


ใช้

・ชิ้นส่วนแบริ่ง(เม็ดเข็ม, โรลเลอร์, แหวนนอก)
・ชิ้นส่วนเครื่องยนต์(หัวฉีด)
・ชิ้นส่วนเครื่องจักร(สลัก, แกนของมอเตอร์)
・เครื่องมือเจียร(ดอกสว่าน)
・สลัก, เข็ม
・ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
・เหล็กเครื่องมือ, โลหะผสมสำหรับโครงสร้าง, เหล็กแบริ่ง, เหล็กหล่อ ฯลฯ

センタレス研削用ホイール

คุณสมบัติ

ล้อVitrified CBN
■ เม็ดหินมีแรงยึดเกาะที่สูงและความคมที่เสถียรแม้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ระยะการแต่งหินเจียรยาวขึ้น สามารถลดต้นทุนได้
■ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์segmentและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเดี่ยวที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตล้อหินเจียรที่ยาวนาน
■ ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเดี่ยว จะเหมาะสมที่สุดกับงานเจียรไร้ศูนย์ที่เน้นความแม่นยำของชิ้นงาน
 
ล้อหินเจียรเรซิน CBN
■ เนื่องจากมีการเหลาคมด้วยตัวเอง จึงมีความคมที่เสถียรและใช้งานได้ง่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข่าวสาร

วิดีโอ

半導体・ガラス関連の研削用ホイール

คุณสมบัติพิเศษ

SRILAL CUTTER