2020/09/18 ข้อความจากประธานบริษัทเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี

ผมขอกล่าวแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านไม่ว่าจะลูกค้าหรือคู่ค้าก็ดีที่ให้การสนับสนุนบริษัทของเราตลอดมา

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919 เป็นต้นมา กว่า 100 ปี บริษัทของเราได้ทุ่มเทพัฒนา ขยายธุรกิจ จนก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตหินเจียรที่โดดเด่นในประเทศญี่ปุ่น เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆหลากลายสาขาในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ,อุตสาหกรรมหนัก ไปจนถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านไอที

ในอีก 100 ปีข้างหน้านี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน นำไปสู่ความท้าทายเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง เราจะทำประโยชน์ให้แก่โลกนี้ต่อไปในฐานะบริษัทระดับโลกและเติบโตสู่การเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากกว่าเดิม

เนื่องในโอกาสนี้ ผมขอกล่าวแสดงความขอบคุณต่อทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทของเรามาจนถึงวันนี้ และใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านในการสนับสนุนและชี้แนะเราต่อไปในอนาคตด้วย

ประธานบริษัท ซุซุมุ ทาคาฮาชิ