2019/11/09 ประกาศปิดกิจการบริษัทคุเระ โทอิชิ สาขาเซี่ยงไฮ้http://52.197.29.211/wp-admin/admin.php?page=frontend-user-admin/frontend-user-admin-adduser.php

บริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรามาโดยตลอด
ในครั้งนี้ ทางบริษัทขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางบริษัทจะทำการยุติการดำเนินธุรกิจและปิดกิจการสาขาเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019
สำหรับการติดต่อประสานงานหลังจากนี้ ทางบริษัทคุเระ โทอิชิ สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียวตามรายละเอียดด้านล่าง จะมารับช่วงต่อในการดูแลและมอบบริการที่ดีให้กับท่าน โดยทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเหมือนเช่นเคยและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สาขาที่รับช่วงต่องาน:สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว
ที่อยู่:2-1-5 Hamamatsu-Cho
Minato-Ku Tokyo 105-00135
เบอร์โทรศัพท์:03-3432-4116
เบอร์โทรสาร:03-5405-7417